Anywhere. Anytime.

I kursen 3D-animering: Vinjetter fick vi uppgiften att planera och producera en enhetsanspassad vinjett med kameraspårning i 3D. Jag valde att göra en reklaminriktad vinjett för ett fiktivt flygbolag. 

Jag skissade upp modeller baserat på min idé om att vinjetten skulle innehålla ett antal scener samt gjorde en plan över i vilken keyframe scenerna skulle ändras.

För att förtydliga mina skisser skapade jag en storyboard för att ge en mer tydlig överblick över hur vinjetten skulle se ut.

Då uppgiften krävde kamera-spårning filmade jag mitt köksbord som fick vara platsen för vinjetten att utspela sig på, och använde mig av spårpunkter som senare maskades ut i after effects.

Varje scen modellerades i lowpoly-stil i Cinema 4D.

»